Актуальные новости:


пʼятниця, 26 травня 2017 р.

Як контролери застосовують строки давності під час проведення перевірок

Із 01.01.2017 р. строки давності поширюються також на період, який може бути охоплений перевіркою. Період, що може бути охоплений перевіркою, обчислюється з урахуванням дати початку перевірки, зазначеної в наказі про проведення перевірки.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів із дня подання уточнюючого розрахунку (абз. 2 п. 102.1 ПКУ). Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суми грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (у т.ч. від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному чи судовому порядку.

Водночас контролери нагадали про деякі винятки щодо дотримання строків давності, визначених п. 102.1 ПКУ:

пʼятниця, 19 травня 2017 р.

Книгу обліку доходів підприємці можуть вести у паперовому або електронному вигляді

Відповідно до вимог ст. 296 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) книгу обліку доходів ведуть платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, у якій щоденно за підсумками робочого дня відображають отримані доходи. Форму книги обліку доходів (далі – Книга) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. № 579 “Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення”.
Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або в електронному вигляді.
У разі обрання платником податку ведення Книги в паперовому вигляді:
- платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;
- книга прошнурована, пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі. Книга засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою;
- записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку;
- у разі реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.
У разі обрання платником податку ведення Книги в електронній формі:

четвер, 18 травня 2017 р.

Якщо основні засоби замортизовані на нуль і працюють: практичні поради з бухобліку

За правилами бухгалтерського обліку залишкова (балансова) вартість об’єкта ОЗ визначається як різниця між його первісною (переоціненою) вартістю та сумою зносу, тобто сумою амортизації, накопиченою з початку експлуатації об’єкта. З часом залишкова вартість досягає нульового значення (або ліквідаційної вартості), – це закінчення строку корисного використання, який був установлений під час введення об’єкта в експлуатацію. І хоча для більшості об’єктів ОЗ (зокрема, які мають у своєму складі зворотні відходи, наприклад у вигляді металобрухту чи будматеріалів, та які підприємство з високою ймовірністю реалізує) слід установлювати ліквідаційну вартість (докладніше див. «БАЛАНС-АГРО», 2017, № 17-18, с. 18), на багатьох сільгосппідприємствах є замортизовані на нуль ОЗ, строк використання яких закінчився.

Тож на практиці часто виникає запитання, що далі робити з такими об’єктами: списати чи залишити на балансі, адже вони перебувають у справному стані та продовжують використовуватися в господарській діяльності.

Далі озвучимо актуальні запитання, які найчастіше виникають у керівників та бухгалтерів у схожих ситуаціях.

Чи можна продовжувати експлуатацію ОЗ із нульовою залишковою вартістю?

Подписка на рассылку email: