Актуальні новини:


вівторок, 30 травня 2017 р.

Дохід ФОП-єдинника в іноземній валюті

Підприємці-єдинники можуть отримувати дохід в іноземній валюті, якщо займаються експортом товарів чи надають послуги зарубіжним замовникам (наприклад, програмісти, дизайнери). Валютну виручку вони зобов'язані перерахувати в гривні за офіційним курсом, встановленим Нацбанком на дату її одержання, та вказати цю суму в книзі обліку доходів (п. 292.5 ПКУ).

Особливості отримання

У роботі з контрагентами-нерезидентами підприємці повинні дотримувати правил, прописаних у Постанові Нацбанку № 410:
  • усі розрахунки за експорт та імпорт товарів/послуг в іноземній валюті необхідно здійснювати в строк не більше 120 календарних днів;
  • 50% від суми валютної виручки підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку. Решта 50% лишаються в розпорядженні одержувача;
  • можна отримувати готівку в іноземній валюті з поточних і депозитних рахунків через каси та банкомати на суму до 250 тис. гривень в еквіваленті на добу.

Якщо плануєте працювати з нерезидентами та отримувати дохід у валюті, треба повідомити про це банк, у якому відкритий ваш підприємницький рахунок. Потрібно надати документ, на підставі якого платіж в іноземній валюті надходитиме на ваш рахунок:
  • договір або контракт (чи треба перекладати документ на українську мову, вирішує банк);
  • інвойс (рахунок-фактуру) — тільки ФОП, які працюють з іноземними замовниками через інтернет (лист Нацбанку № 22-01012/46746).

Починаючи з 03.01.2017 договори про експорт послуг (окрім транспортних) можна укладати в електронній формі, шляхом прийняття публічної оферти, обміну електронними повідомленнями та виставлення рахунка (інвойсу). Інвойс визнається первинним документом замість акта прийому-передачі, якщо він оплачений, що підтверджено документом (платіжним дорученням, розрахунковим чи касовий чеком, розрахунковою квитанцією, випискою з карткового рахунку, квитанцією до прибуткового касового ордеру тощо) і містить реквізити, що дозволяють ідентифікувати госпоперацію та її учасників, зокрема: назву сторін операції, її зміст, обсяг і одиницю виміру, особистий підпис або інші дані, за якими можна ідентифікувати сторін (лист Мінфіну № 31). Одного вашого підпису на рахунку-фактурі (інвойсі) буде достатньо, і це може бути аналог власноручного підпису, ЕЦП або електронний підпис одноразовим ідентифікатором. Також із цієї дати банки не мають права вимагати у СПД, які працюють за зовнішньоекономічними договорами, перекладу англомовних документів на українську мову (ЗУ № 1724).

Банк не проведе платіж, якщо його сума вища, ніж зазначена в наданому документі, або порушені умови наданого контракту/договору.

Розподіляються валютні надходження таким чином:

пʼятниця, 26 травня 2017 р.

Як контролери застосовують строки давності під час проведення перевірок

Із 01.01.2017 р. строки давності поширюються також на період, який може бути охоплений перевіркою. Період, що може бути охоплений перевіркою, обчислюється з урахуванням дати початку перевірки, зазначеної в наказі про проведення перевірки.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів із дня подання уточнюючого розрахунку (абз. 2 п. 102.1 ПКУ). Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суми грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (у т.ч. від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному чи судовому порядку.

Водночас контролери нагадали про деякі винятки щодо дотримання строків давності, визначених п. 102.1 ПКУ:

пʼятниця, 19 травня 2017 р.

Книгу обліку доходів підприємці можуть вести у паперовому або електронному вигляді

Відповідно до вимог ст. 296 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) книгу обліку доходів ведуть платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, у якій щоденно за підсумками робочого дня відображають отримані доходи. Форму книги обліку доходів (далі – Книга) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. № 579 “Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення”.
Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або в електронному вигляді.
У разі обрання платником податку ведення Книги в паперовому вигляді:
- платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;
- книга прошнурована, пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі. Книга засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою;
- записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку;
- у разі реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.
У разі обрання платником податку ведення Книги в електронній формі:

Підписка на розсилку email: