Актуальні новини:


середа, 9 листопада 2011 р.

Оподаткування та облік фінансової допомоги у платника єдиного податку. Питання та відповіді


Підприємство платник єдиного податку за ставкою 10% отримало поворотну та безповоротну фінансову допомогу. Чи потрібно нараховувати єдиний податок?

Відповідно до норм Указу Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 року № 727/98 єдиний податок обраховується з суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Що собою являє «виручка від реалізації» визначено у пункті першому Указу: «Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг)». Відповідно, ані сума поворотної, ані безповоротної фінансової допомоги, єдиним податком не обкладається. Та звернемо увагу, що стосовно безповоротної фінансової допомоги у ДПАУ є своя точка зору. Відповідно до Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 13 жовтня 1998 р. № 477, сума безповоротної фінансової допомоги відноситься до позареалізаційних доходів підприємства і, на думку податкової, повинна оподатковуватись єдиним податком.

Підприємство платник єдиного податку за ставкою 6% отримало поворотну та безповоротну фінансову допомогу. Чи потрібно нараховувати єдиний податок і зобов'язання з ПДВ?

Відповідно до норм Указу Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 року № 727/98 єдиний податок обраховується з суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Що собою являє «виручка від реалізації» визначено у пункті першому Указу: «Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг)». Відповідно, ані сума поворотної, ані безповоротної фінансової допомоги, єдиним податком не обкладається. Та звернемо увагу, що стосовно безповоротної фінансової допомоги у ДПАУ є своя точка зору. Відповідно до Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 13 жовтня 1998 р. № 477, сума безповоротної фінансової допомоги відноситься до позареалізаційних доходів підприємства і, на думку податкової, повинна оподатковуватись єдиним податком. Стосовно податку на додану вартість, то цей податок сплавляється з поставки товарів (послуг), тому при отримані фінансової допомоги податкові зобов'язання не виникають.

Як оподатковується поворотна фінансова допомога підприємству на загальній системі оподаткування від іншого підприємства, що перебуває на тій самій системі оподаткування? 

Згідно із пп.1.22.2 Закону України від 28.12.1994р. №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», із змінами та доповненнями (далі – Закон про прибуток), поворотна фінансова допомога - це сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами. Відповідно до абзацу третього пп.4.1.6 Закону про прибуток до валових доходів платника податку включаються суми поворотної фінансової допомоги, що залишається неповернутою на кінець звітного періоду, отриманої у такому звітному періоді від осіб, що не є платниками цього податку. Однак, на підставі абзацу другого пп.4.1.6 Закону про прибуток валовий дохід включає суму безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді. А згідно із пп.1.22.1 цього Закону безповоротна фінансова допомога – це, зокрема, сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги. Таким чином, враховуючи вище зазначене, сума поворотної фінансової допомоги у підприємства – платника податку на загальних підставах, отримана від іншого підприємства, що перебуває на тій самій системі оподаткування, до складу валового доходу звітного періоду не включається. Однак, на суму поворотної фінансової допомоги, яка залишилася неповернутою на кінець звітного кварталу, слід нараховувати умовні проценти. А сума таких умовних процентів включатиметься до валових доходів звітного періоду, на кінець якого фінансова допомога залишилася неповернутою.

Як можна приватному підприємству на єдиному податку зробити так, щоб можна було кошти вносити на рахунок і при цьому не платити з цієї суми єдиний податок? Чи можна сформувати для цього статутний фонд?

Відповідно до Указу Президента України від 03.07.1998р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» єдиний податок сплачується від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Згідно із п.1 цього Указу виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Із практики визначення об'єкта і бази оподаткування єдиним податком можна виокремити, що не оподатковуються єдиним податком, зокрема, суми поворотної фінансової допомоги та внески до статутного фонду у вигляді грошових коштів. Діючим законодавством не встановлено як обов'язку так і заборони приватним підприємствам формувати статутний фонд при їх створенні та діяльності. Тому, в даному випадку, якщо приватне підприємство не має сформованого статутного фонду, то для поповнення свого розрахункового рахунку грошовими коштами можна сформувати статутний фонд, та здійснювати внески до цього фонду у вигляді внесків грошовими коштами на розрахунковий рахунок в банку підприємства

Підприємству - платнику єдиного податку директор надав поворотну фінансову допомогу. Як платнику єдиного податку відобразити в бухгалтерському обліку отримання фінансової допомоги та її повернення?

Відповідно до Інструкції "Про застосування Плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, поворотна фінансова допомога може обліковуватися на рахунку 50 " Довгострокові позики " або 68 " Розрахунки за іншими операціями " - залежно від терміну, на який вона надається. На рахунку 50 " Довгострокові позики " суму поворотної фінансової допомоги обліковуватимуть в тому разі, якщо позикодавець надав її на термін понад 1 рік. Для обліку довгострокової поворотної фінансової допомоги можна використовувати субрахунок 505 " Інші довгострокові позики у національній валюті ". Звернімо увагу, що в бухгалтерському обліку довгострокової фінансової допомоги є одна особливість: поворотна фінансова допомога обліковуватиметься на рахунку 50 " Довгострокові позики " тільки доти, доки до терміну її погашення залишиться 12 місяців з дати балансу. Відтак суму поворотної допомоги треба списати з дебету рахунка 50 " Довгострокові позики " в кредит рахунка 61 " Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями " (субрахунок 611 " Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями у національній валюті "). Якщо ж поворотна фінансова допомога надана на термін, менший ніж 1 рік, то її треба обліковувати на рахунку 68 " Розрахунки за іншими операціями " субрахунок 685 " Розрахунки з іншими кредиторами ". Розгляньмо кілька прикладів:
  • Приклад 1.  Підприємство на підставі договору позики отримало поворотну фінансову допомогу на 6 місяців в розмірі 5 000 грн. Кореспонденції рахунків з отримання і повернення фінансової допомоги наведено в таблиці 1. Таблиця 1 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку поворотної фінансової допомоги, наданої на термін, менший ніж рік № з/п Назва господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн Д-т К-т 1 Отримано поворотну фінансову допомогу 301, 311 685 5000,00 2 Після закінчення терміну договору повернено фінансову допомогу кредитору 685 301, 311 5000,00 
  • Приклад 2.  Підприємство в грудні 2002 року на підставі договору позики отримало поворотну фінансову допомогу на 15 місяців в розмірі 10 000 грн. Кореспонденції рахунків з отримання і повернення фінансової допомоги наведено в таблиці 2. Таблиця 2 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку поворотної фінансової допомоги, наданої на термін понад 1 рік № з/п Назва господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн Д-т К-т 1 Отримано поворотну фінансову допомогу 311 505 10000,00 2 Після закінчення І кварталу суму поворотної фінансової допомоги переведено до складу поточних довгострокових зобов'язань 505 611 10000,00 3 Повернено фінансову допомогу кредитору 611 311 10000,00 

Підприємству - платнику єдиного податку директор надав поворотну фінансову допомогу. Як правильно оформити документи на отримання такої допомоги і чи обкладається така фінансова допомога єдиним податком?

Розглянемо насамперед документальне оформлення поворотної фінансової допомоги. Відповідно до пп. 1.22.2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. №334/94 Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами. З норми ст. 1046 ЦК України випливає, що поворотна фінансова допомога є позикою. 
Надання позики однією стороною іншій оформляється договором позики. Як правило, такий договір укладають у письмовій формі. У договорі позики треба зазначити, що позикодавець надає позичальнику позику (у цьому разі поворотну фінансову допомогу) на конкретну суму, а позичальник зобов'язується повернути її у встановлений термін і на умовах, передбачених цим договором. На підтвердження отримання позики позичальник передає позикодавцю розписку (або будь-який інший письмовий документ) про те, що він справді отримав позику такого-то числа на таку-то суму. Цей документ обов'язково має бути підписаний двома сторонами. 
Для того щоб з'ясувати, чи нараховується єдиний податок на суму поворотної фінансової допомоги, звернімося спочатку до Указу Президента України Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва в редакції від 28.06.1999 р. №746/99. Відповідно до ст. 1 Указу, єдиний податок сплачується з суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Своєю чергою, виручкою від реалізації продукції, (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Розраховується єдиний податок згідно з Наказом ДПАУ від 12.10.99 р. №553 "Про затвердження форми розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою". Відповідно до цього Наказу, до розрахунку бази обкладання єдиним податком беруть виручку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також виручку, отриману від реалізації основних фондів. Дані для розрахунку єдиного податку беруть з Книги обліку доходів і витрат, форма якої затверджена Наказом ДПАУ від 12.10.99 р. №554 "Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку і звітності (далі - Наказ №554). З пунктів 2 - 5 випливає, що в цій книзі, крім виручки від реалізації, треба зазначати і позареалізаційні доходи та виручку від іншої реалізації. Позареалізаційні доходи і виручка від іншої реалізації - це кошти, що надійшли на підприємство від реалізації цінних паперів, отримана безповоротна фінансова допомога, кредиторська заборгованість, за якою закінчився термін позовної давності, кошти від реалізації МШП, матеріалів тощо. Тобто єдиний податок на думку ДПА розраховується з суми виручки від реалізації товарів, робіт, послуг, основних фондів, а також із суми позареалізаційних доходів. Таким чином, щоб визначити, чи підпадає поворотна фінансова допомога під обкладання єдиним податком, з'ясуймо, чи є вона виручкою від реалізації товарів (робіт, послуг), чи позареалізаційними доходами. Відповідно до ст. 655 ЦК України , при реалізації мають передаватися права власності від продавця до покупця. Крім того, при продажу покупець компенсує продавцю за отримане майно певну суму грошей. На поворотну фінансову допомогу право власності позичальнику не переходить, оскільки після закінчення терміну договору він поверне отримані гроші позикодавцю. Він також не виплачує позикодавцю винагороду за користування наданою допомогою. Отже, поворотна фінансова допомога не може вважатися виручкою від реалізації. Не може вона бути і позареалізаційними доходами, оскільки з переліку позареалізаційних доходів, визначених Наказом №554, випливає, що до них включаються кошти, належні підприємству - платнику єдиного податку. Таким чином, поворотна фінансова допомога не є об'єктом обкладання єдиним податком .

Чи включається ЮО платником ЄП до бази оподаткування поворотна фінансова допомога та як вона відображається в Книзі обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва?

Підприємство з метою обкладання єдиним податком повинно враховувати всі надходження, отримані на його розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів, включаючи поворотну фінансову допомогу та виручку від іншої реалізації. В Книзі обліку доходів і витрат ця сума відображається у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації".
Відповідно до вимог Указу Президента України від 03.07.98 р. № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами і доповненнями базою оподаткування єдиним податком є сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок та/або в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто суб'єкт малого підприємництва з метою обкладання єдиним податком повинен враховувати всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів, виручки від іншої реалізації. Крім того, п. 40 ПБО 25 визначено, що інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, відображаються у статті "Інші звичайні доходи" фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва. Оскільки поворотна фінансова допомога відноситься до інших доходів підприємства, то в Книзі обліку доходів і витрат ця сума відображається у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації". Таким чином, підприємство з метою обкладання єдиним податком повинно враховувати всі надходження, отримані на його розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів, включаючи поворотну фінансову допомогу та виручку від іншої реалізації.

Використовувались матеріали з блогу "Світ бухгалтерського обліку" та із Єдиної бази податкових знань

P.S.  Звертаю увагу!!! В публікації є посилання на законодавчі акти, що втратили свою чинність в зв'язку з прийняттям ПКУ. В деяких аспектах на сьогоднішній момент слід звертатися до статтей нового закону.
Приклад договору поворотної фінансової допомоги можна скачати тут
Увала Вищого адміністративного суду України К-46232/09 від "02" вересня 2010 р. щодо підтвердження того, що фінансова допомога не обкладається єдиним податком.

Похожие материалы:

Немає коментарів :

Підписка на розсилку email: