Актуальні новини:


неділя, 18 грудня 2011 р.

Надо ли получать сейчас от всех работников разрешение на использование их персональных данных?

Статья 11 Закона  2297-17  называет основания возникновения права на использование персональных данных:
  • согласие субъекта персональных данных (в нашем случае — работника) на обработку его персональных данных. Субъект персональных данных имеет право при предоставлении согласия внести оговорку в отношении ограничения права на обработку своих персональных данных;
  • разрешение на обработку персональных данных, предоставленное владельцу базы персональных данных согласно закону исключительно для осуществления своих полномочий.
Работодатель вполне может воспользоваться вторым из приведенных оснований и настаивать на отсутствии необходимости получения отдельного согласия работников на использование предоставляемых ими данных для целей, предусмотренных законодательством. Ссылаться при этом работодатель может на то, что есть целый ряд законодательных положений, обязывающих работодателей владеть определенными персональными данными наемных работников. Это, в частности, ст. 24 КЗоТ, пункты 2 — 4 постановления Кабмина «О трудовых книжках работников» от 27.04.93 г. № 301, п. 1.3 и п. 1.4 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста, Минсоцзащиты от 29.07.93 г. № 58, приказ Госкомстатистики и Минобороны «Об утверждении типовой формы первичного учета № П-2 «Личная карточка работника» от 25.12.2009 г. № 495/656, приказ Минстатистики «Об утверждении формы первичного учета № П-2ДС и Инструкции по ее заполнению» от 26.12.95 г. № 343, акты законодательства, которыми установлены ограничения, гарантии, компенсации, льготы в сфере трудовых и социальных правоотношений.

Но если хотите перестраховаться - можно такое согласие и получить.
Госслужба по защите персональных данных на сегодня признает отсутствие необходимости получать разрешение у тех сотрудников, которые предоставили данные о себе до 01.01.2011.

______________________________________________

Текст согласия работника на обработку данных может быть таким:


ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

          Я, ________________________________________________________________________ ,
(народився „___” __________ 19 __ року , паспорт серії ___ №_________ ) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду ________________________________________________________________________________
(назва підприємства)
на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом забезпечення для реалізації вимог трудового законодавства, в адміністративно-правових відносинах (в тому числі, відносинах у сфері державного управління), податкових відносинах та відносинах у сфері бухгалтерського обліку; відносинах у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадрами; інших відносинах, що вимагають обробки персональних даних.
„___” _________ ______ р., ____________ (__________________________________)

Особу та підпис __________________________________________ перевірено

Керівник кадрового підрозділу ________________ ( _____________________)
М.П.


Или таким: 


ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

Я, _______________________________________________________________________________ ,
(П. І. Б.)
(народився «____» ____________ 19___ року, паспорт серії ___ №____________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду )
(повна назва володільця, суб’єкта господарювання)
на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі (Управлінню кадрів, Департаменту по роботі з персоналом, менеджеру з персоналу тощо) уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.

«____» ____________ 20___ року, _____________________________________  (____________________)
Особу та підпис ________________________ перевірено
Відповідальна особа ________________________________________________  (____________________)
М. П.

Я, ________________________
посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

«___» _________ 20___ року.
______________________
(підпис)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних (назва володільця, суб’єкта господарювання) з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Похожие материалы:

1 коментар :

Анонім сказав...

В "ЗГОДА на збір та обробку персональних даних" не хватает данных на основании чего даётся это согласие, то бишь этого за-кончика. Кроме того надо перечислить права человека по этому закону, дело то в том что за незнание прав на кой это надо тоже ШТРАФ. Лучше чтобы и права чела были по подписью.

Підписка на розсилку email: