Актуальні новини:


понеділок, 20 лютого 2012 р.

Порядок налообложения НДС операций по экспорту товаров в рамках договора комиссии

Відповідно до п.189.4 ст.189 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими ст. 187 і 198 ПКУ. Однак, слід враховувати, те, що норми пунктів 189.3 - 189.5 цієї статті не поширюються на операції з експортування товарів за межі митної території України (П.189.6 ст. 189 р.V ПКУ).

Відповідно до п.187.11 ст.187 р.V ПКУ попередня (авансова) оплата вартості товарів, що експортуються чи імпортуються, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов’язань платника податку, такого експортера або імпортера. Операції з експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного законодавства оподатковуються за нульовою ставкою (пп.195.1.1 п.195.1 ст.195 р.V ПКУ). Згідно з п.187.1 ст.187 р.V ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань в разі експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.

Отже, за операцією з експортування (вивезення) товарів за межі митної території України податкові зобов’язання з ПДВ визначаються на дату фактичного здійснення такого вивезення, тобто на дату оформлення вантажної митної декларації митним органом. Експорт товарів із залученням комісіонера не впливає на порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ. 

Право на застосування нульової ставки ПДВ і, відповідно, право на отримання бюджетного відшкодування має лише продавець експортної продукції - її власник (комітент). На послуги комісіонера, який залучається для продажу товарів на експорт, нульова ставка ПДВ не поширюється, і отримана комісійна винагорода за надані комітенту послуги підлягає оподаткуванню за основною ставкою та не включається до митної вартості товарів (супутніх послуг), які експортуються (п.200.16 ст.200 р.V ПКУ). При отриманні комітентом авансової оплати вартості товарів, що експортуються комісіонером, жодних податкових наслідків не виникає.


Похожие материалы:

Немає коментарів :

Підписка на розсилку email: