Актуальні новини:


понеділок, 13 лютого 2012 р.

Изменения к форме Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия или "Додаток ОК"

Закон N 4014-VI от 04.11.2011 г. внес изменения в п. 152.3 НКУ, согласно которым, налогоплательщики вместе с соответствующей декларацией подают в налоговую перечень доходов и расходов плательщика налога в разрезе контрагентов - плательщиков единого налога.

В следствие этому, Министерство финансов своим приказом №1684 от 21.12.2011г. "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Украины", внесло изменения к форме  Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия в виде еще одного приложения (Додаток ОК).См. ниже.


Звітна

Звітна нова

Консолідована

Уточнююча
Додаток ОК
до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

 

Код платника податку за ЄДРПОУ

Звітний період 20__ року


I квартал

Півріччя

Три квартали

Рік


Розділ I. Перелік доходів у розрізі контрагентів - платників єдиного податку

N з/п
Фізичні особи - підприємці
П. І. Б. платника
Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1
Загальна сума без ПДВ
1
2
3
4
12....Усього:               Х                                              Х


Юридичні особи - суб'єкти господарювання

Найменування платника
Код за ЄДРПОУ
Загальна сума без ПДВ
1
2
3
4
2...Усього:               Х                                              Х

Разом:                 Х                                              ХРозділ II. Перелік витрат у розрізі контрагентів - платників єдиного податку

N з/п
Фізичні особи - підприємці
П. І. Б. платника
Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1
Загальна сума без ПДВ
1
2
3
4
12....Усього:               Х                                              Х


Юридичні особи - суб'єкти господарювання

Найменування платника
Код за ЄДРПОУ
Загальна сума без ПДВ
1
2
3
4
2...Усього:               Х                                              Х

Разом:                Х                                              Х


____________
1 Зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник платника податку
____________
(підпис)
М. П.
________________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
____________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
Похожие материалы:

Немає коментарів :

Підписка на розсилку email: