Актуальні новини:


пʼятниця, 4 квітня 2014 р.

Изменения в Справочнике признаков доходов для отображения в 1 ДФ

Основні зміни в Довіднику ознак доходів:

  • Ознаку доходів "107" викладено в такому формулюванні:
Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності";
  • ознака доходів "108" у значенні:
"Доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики)";

  • ознака доходів "118" викладена наступним чином:
"Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 розділу IV Кодексу";

  • в ознаку доходів "128" внесено уточнення: сюди відноситься і сума допомоги по вагітності та пологах;
  • до ознаки доходів "144" також входить вартість торф’яних брикетів;
  • в ознаці доходів "148" зазначено, що до неї не відносяться доходи від продажу продукції тваринництва груп 1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД;
  • в ознаці доходів "167" внесено доповнення:
"Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об'єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки";

  • в ознаку доходів "150" входить тепер не тільки сума стипендії, але й сума її індексації;

  • з'явилися нові ознаки доходів:
"179" - Доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД;
"180" - Дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України ;
"181" - Доходи від операцій з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами;
"182" - Доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено нормами розділу IV Кодексу;
"183" - Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та казначейськими зобов'язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти.

Нова форма розрахунку 1 ДФ перший раз буде подаватися за I квартал 2014 року.

Источник: Миндоходов в Днепропетровской области

Похожие материалы:

Немає коментарів :

Підписка на розсилку email: