Актуальні новини:


пʼятниця, 10 жовтня 2014 р.

Як здійснюються поставки товарів на територію (з території) ВЕЗ «Крим»?

Частиною 4 ст. 12 Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636 «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон 1636) встановлено, що під час тимчасової окупації поставки товарів на територію (з території) вільної економічної зони «Крим» (далі – ВЕЗ «Крим») здійснюються з урахуванням того, що:

1) митні формальності, пов’язані з поставками товарів, переміщенням транспортних засобів комерційного призначення та фізичних осіб через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», здійснюються у відповідних контрольних пунктах в’їзду-виїзду, в яких утворюються підрозділи органів доходів і зборів, а для поставки товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередач, - у місцях, визначених ст. 231 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) та ч. 5 ст. 247 МКУ;

2) на товари, що ввозяться з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України, за бажанням продавця (виробника, постачальника) видається сертифікат походження у порядку, визначеному р. ІІ МКУ, з урахуванням Протоколу I до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 2014 року (з моменту набрання чинності), Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав 2009 року (крім товарів, що призначені для вивезення до держави-окупанта) та інших міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Передумовою отримання сертифіката або інших документів про походження товару з України є надання належних документів згідно із законодавством.

Митне оформлення товарів, що були ввезені з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України та вивозяться за межі митної території України як товари українського походження, здійснюється відповідно до МКУ на іншій (крім окупованої) території України з обов’язковим наданням митниці документів, що підтверджують походження товарів з України, передбачених розд. ІІ МКУ та/або відповідною міжнародною угодою.

Перевірка даних, зазначених у поданій документації, може бути здійснена митними органами України в порядку та у випадках, передбачених МКУ та/або відповідною міжнародною угодою;

3) норми ч. 2 ст. 130, ч. 3 ст. 131, ч. 4 ст.136, ст. ст. 137-139, ч. 7 ст. 430, ст. 432, п.п. 2,4,5 ч. 1 ст. 433, ч.ч. 3,5 ст. 434, ст. 435, ст. 436 МКУ не застосовуються на території ВЕЗ «Крим»;

4) Кабінет Міністрів України має право тимчасово обмежити поставки окремих товарів (робіт, послуг) та/або під окремими (всіма) митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію.

Таке рішення:
а) приймається виключно з метою забезпечення безпеки держави, збереження громадського порядку та охорони здоров’я населення України;
б) набирає чинності не раніше ніж через 30 календарних днів після його оприлюднення;
в) не може призводити до порушення норм Закону України від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР «Про захист від недобросовісної конкуренції», іншого антимонопольного законодавства України у частині, що поширюється на покупців таких товарів (робіт, послуг) на іншій території України;

5) поставка товарів з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України з метою їх вільного обігу здійснюється у митному режимі імпорту із застосуванням норм законодавства України про державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний, екологічний, радіологічний контроль, інших заходів тарифного і нетарифного регулювання, з урахуванням положень ст. 6 Закону 1636.

Поставка товарів, що мають митний статус українських товарів, з іншої території України на територію ВЕЗ «Крим» прирівнюється до митного режиму експорту, в тому числі для цілей тарифного та нетарифного регулювання;

6) товари, що перебували на території ВЕЗ «Крим» на день набрання чинності Законом 1636, набувають митного статусу іноземних товарів з урахуванням положень ст. 6 Закону 1636.
При цьому фізичні особи (іноземці, особи без громадянства, громадяни України), які мають місце проживання на тимчасово окупованій території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на іншій території України, а також юридичні особи та їх відокремлені підрозділи із місцезнаходженням на тимчасово окупованій території України для цілей здійснення митних формальностей визнаються нерезидентами (ч. 5 ст.12 Закону 1636).

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Похожие материалы:

Немає коментарів :

Підписка на розсилку email: